Tin tức - Sự kiện

LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ VỚI CÁC THẾ HỆ TRỒNG NGƯỜI

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam mà Người còn là một người thầy mẫu mực, đầy tâm huyết của dân tộc Việt Nam. Tư tưởng, lời huấn thị của Người vẫn mang giá trị thời sự trong giai đoạn hiện nay.

Người luôn luôn đánh giá cao vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của người thầy đối với xã hội, đối với sự nghiệp trồng người cho tương lai.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mối quan hệ giữa người thầy với giáo ...

Đọc tiếp ...

Tin sinh viên

Liên kết LOGO (demo)