Thông báo

ĐIỂM THI CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC - LÊNIN, HỌC KỲ III, NĂM HỌC 2013-2014

ĐIỂM THI CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC - LÊNIN, HỌC KỲ III, NĂM HỌC 2013-2014 ĐÃ ĐƯỢC DÁN TRÊN BẢNG TIN CỦA KHOA. CÁC EM SV XEM ĐIỂM TẠI BẢNG TIN.

Đọc tiếp ...

Tin tức - Sự kiện

Chưa có bài viết để hiển thị!