xxxsextresxxx.click james smashing cougar pallete busty black mamas ballbusting punching bag xhamster Adult porn

morocha correntina dino porn Free sex tube

youjizz Free xxx watch nuds egypt short clip gloves blowjob belly dance in the bar club buff azz red knocks up sistah

Free xxx film http://www.xxxmobilporn.biz http://www.xxxsextresxxx.com http://freepornvideosite.net http://telexxxporn.com

http://www.bozpornxxx.com

http://www.sexporntubexxx.net

https://www.akutakviye.gen.tr

sexporntubexxx.click

Đội ngũ nhân sự

 

 Hiện Khoa gồm có 12 giảng viên và 1 giáo vụ.

 

1. Th.s: Lê Văn Chuyền

Chức vụ: Trưởng khoa.

Số điện thoại: 0918883218

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Tiến sĩ: Phạm Thị Đoạt

Chức vụ: Tổ trưởng tổ bộ môn Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin.

Số điện thoại: 0909112558

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. @gmail.com

3. Thạc sĩ: Nguyễn Trần Thực

Chức vụ: Giảng viên

Số điện thoại: 0988545974

Email: tThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Th.s: Nguyễn Thị Hồng Diễm

Chức vụ: Giảng viên

Số điện thoại: 0987643930

Email: hThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. Th.s: Bùi Tuấn Khanh

Chức vụ: Giảng viên

Số điện thoại: 0902355522

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. Th.s: Lưu Thị Xuân

Chức vụ: Giảng viên

Số điện thoại: 0909646049

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Th.s, NCS: Nguyễn Thị Mai Hương

Chức vụ: Giảng viên

Số điện thoại: 0913032728

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8. Th.s: Trần Thị Lan

Chức vụ: Giảng viên

Số điện thoại: 0985795698

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9. Th.s: Trịnh Thị Thanh

Chức vụ: Giảng viên

Số điện thoại: 0986482256

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10. Th.s: Nguyễn Xuân Lưu

Chức vụ: Giảng viên

Số điện thoại: 0966496659

Email: lThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11. Th.s: Trần Thị Thảo Hiền

Chức vụ: Giảng viên

Số điện thoại:0973853224

Email: tThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12. Th.s: Trần Thị Huyền

Chức vụ: Giảng viên

Số điện thoại: 0988883073

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13. Cử nhân: Phạm Thị  Hương

Giáo vụ khoa

Số điện thoại: 0988584339

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Liên kết LOGO (demo)