osoalex.com hdasianporn.com bestxxxvideos.mobi shemalex.mobi sexz.mobi ixxxtube.club asian-sex.mobi hdporno.xyz xxxfakesex.com

Giới thiệu khoa

KHOA LÝ https://www.cialissansordonnancefr24.com/ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

Chức năng

-          Khoa đảm nhiệm việc đào tạo các môn liên quan về lý luận chính trị.

-          Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực khoa học xã hội.

Các bộ môn trực thuộc

-          Những nguyên lý cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin.

-          Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

-          Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nhân sự

-          Trưởng khoa: Ths. Bạch Quốc Trám (GVC)

Liên hệ

-          Điện thoại khoa: 08.37313631