Thông báo

Điểm thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (25/6/2018)

Điểm thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (25/6/2018)

Các em SV phúc khảo bài thi (nếu có) thì đến khoa nhận đơn làm theo mẫu. Thời gian nhận đơn phúc khảo đến 16g00, ngày 16/7/2018. Điện thoại liên hệ cô giáo vụ: 0988.584.339

Đọc tiếp ...

Tin tức - Sự kiện

Chưa có bài viết để hiển thị!