HÃY TỰ HÀO LÀ NGƯỜI VIỆT NAM!

11-01-2022 Hồ Diên Lợi

1. Đánh hạ Pháp 1954 (Trùm thực dân) – Mỹ 1975 (Siêu cường quân sự) – Trung Quốc 1979 (Biển người).

2. Khai thác nhôm: Bắn rơi máy bay B52 (vào thời điểm Mỹ tuyên bố không ai có thể hạ được).

3. Biến CIA thành trò hề khi cài gián điệp tận đầu não “ngụy”, Địa đạo Củ Chi , rừng Sác nằm trong vùng Mỹ kiểm soát nhưng tồn tại suốt cả cuộc chiến.

4. Dân tộc Việt Nam bị giặc Phương Bắc đô hộ hơn 1.000 năm nhưng vẫn không bị mất gốc & tiếng nói của mình, ngược lại ta còn đồng hóa dân Phương Bắc khi họ đến lập nghiệp ở Việt Nam dần trở thành một bộ phận của dân tộc ta.

5. Cờ Việt Nam có thể nói tương đối giống cờ Trung Quốc, tuy nhiên Cờ Việt Nam xuất hiện trước Trung Quốc (Việt Nam tuyên bố độc lập ngày 02/9/1945; Trung Quốc tuyên bố độc lập tháng 10/1949, sau Việt Nam 4 năm) và Cờ Việt Nam chỉ có 01 ngôi sao 5 cánh tượng trưng cho sự đoàn kết các tầng lớp trong đại gia đình dân tộc Việt Nam (sĩ, nông, công, thương, binh) Chỉ người thiếu hiểu biết mới cho rằng: “cờ Việt Nam sao chép Trung Quốc”.

6. Liên Xô anh cả của phe XHCN đã sụp đổ, như vậy hiện nay Việt Nam là nước theo CNXH lâu đời nhất trên thế giới (trước cả Trung Quốc) nên vai vế là anh của Trung Quốc, Cuba và Lào…

7. Cũng không ít người hay so sánh Việt Nam với Thái Lan, Hàn Quốc… thậm chí còn dè bỉu chê bai Việt Nam thua kém họ! Nhưng do họ có tầm nhìn hạn chế, không biết rằng Thái Lan có cả 100 năm hòa bình để phát triển, không biết gì đến chiến tranh; còn Hàn Quốc giàu lên nhanh là nhờ chiến  tranh Mỹ xâm lược Việt Nam (cho lính đi đánh thuê do chủ Mỹ trả công) như Philippines cũng vậy. Trong khi Việt Nam ta bị các đế quốc, bành trướng bá quyền xâu xé, chiến tranh tàn phá hàng trăm năm; chỉ có 20 năm sau này được yên, được hội nhập quốc tế và phát triển đất nước (xin nhớ 1995 ta mới hết bị cấm vận, năm 2000 ta bắt đầu mở cửa), vậy mà nhiều thành tựu đã đạt mức kỳ diệu; kinh tế Việt Nam đang dần đi lên, chế tạo thành công nhiều loại vũ  khí như ngư lôi, đạn pháo.

8. ASEAN ban đầu được thành lập là để chống Việt Nam, cố kìm hãm Việt Nam phát triển…  nhưng năm 2020 Việt Nam chúng ta vẫn là Chủ tịch ASEAN…

Bài viết khác

Liên kết