Điểm thi môn Giáo dục Chính trị, Đợt 2, HKI, năm học 2023-2024

01-02-2024 quanly

(Lưu ý: Khoa nhận đơn phúc khảo hạn chót đến ngày 24/02/2024. Quá hạn trên, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết. Chi tiết liên hệ cô Hương giáo vụ, số điện thoại: 0988.584.339)

Điểm thi môn Giáo dục Chính trị (thi ngày 23-01-2024)

Bài viết khác

Liên kết