Điểm thi môn Giáo dục Chính trị, đợt 1, học kỳ 2, năm học 2022-2023

20-04-2023 quanly

(Lưu ý: Khoa nhận đơn phúc khảo trong vòng 7 ngày sau ngày đăng điểm thi. Quá hạn trên, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết. Chi tiết liên hệ cô Hương giáo vụ, số điện thoại: 0988.584.339)

Điểm thi môn Giáo dục Chính trị (thi ngày 11-4-2023)

Bài viết khác