HỌC TẬP ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ, KHIÊM TỐN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

06-04-2023 Làng Quỳnh

         Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại và nhà văn hoá kiệt xuất của dân tộc ta, một trong những vĩ nhân của thế kỷ XX. Cuộc đời và sự nghiệp của Người gắn liền với lịch sử hiện đại của dân tộc ta và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới. Người là tượng trưng cho tinh hoa của dân tộc Việt Nam như Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Lễ truy điệu Người đã viết: “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta”.

        Cuộc đời và sự nghiệp của Bác đã trở thành di sản lớn lao của dân tộc ta. Vì thế, việc học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ.

         Chủ tịch Hồ Chí Minh là con người vĩ đại. Người để lại cho mỗi chúng ta bao điều cần học tập. Một trong những đức tính ấy là sự giản dị, khiêm tốn. Có thể khẳng định, phong cách khiêm tốn, giản dị của Hồ Chí Minh là kết tinh của văn hoá tốt đẹp của người Việt Nam bao thế hệ, thừa hưởng đạo đức, lối sống thanh bạch giản dị của gia đình, được thể hiện sống động qua từng cử chỉ hành động trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người từ khi còn nhỏ đến lúc giữ cương vị cao nhất của dân tộc Việt Nam. Biết bao vần thơ, áng văn bất hủ ca ngợi về phong cách khiêm tốn, giản dị của Hồ Chí Minh, bởi phong cách khiêm tốn, giản dị của một con người là một trong những đức tính quan trọng nhất của con người.
          Suốt cả cuộc đời, Bác Hồ luôn là một tấm gương mẫu mực về sự giản dị, khiêm tốn. Điều quan trọng hơn, tư tưởng của Người không chỉ thể hiện bằng lời nói mà luôn đi đôi với việc làm. Đức tính giản dị, khiêm tốn, của Người mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ sau noi theo, nhất là trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí hiện nay.

         Học tập đạo đức của Bác Hồ chính là học tập và rèn luyện cho được đức tính khiêm tốn, giản dị của Người. Điều này vừa dễ lại vừa khó. Dễ bởi đó không phải là những gì quá cao siêu. Khó bởi phải thật sự có một tấm lòng thật trong sáng thì mỗi người mới có thể vượt qua các cám dỗ của quyền lực, danh vọng… luôn diễn ra trong cuộc sống thường ngày. Do đó, mỗi người cán bộ, đảng viên chúng ta phải học tập, tu dưỡng và rèn luyện mình một cách tự giác, thường xuyên các đức tính quý báu ấy.

St & Bt: Làng Quỳnh

Bài viết khác

Liên kết